Verwijzer

 

Wij bieden professionele woon- en ambulante begeleiding die aansluit op de wensen en kwaliteiten van de cliënt. Ons doel is om de cliënt in aanmerking te laten komen voor dagbesteding, school en of een baan met als uitgangspunt de cliënt weer te laten participeren in de samenleving.

Eind 2017 is ons bedrijf HKZ gecertificeerd en inmiddels zijn wij contractpartner van diverse gemeenten. Financiering op basis van ZIN (Zorg in Natura) behoort bij deze gemeenten tot de mogelijkheid. Verdere uitbreiding van contractpartnerschappen is afhankelijk van de lopende aanbestedingsprocedures. Daarnaast behoort financiering op PGB basis (formeel tarief) ook tot de mogelijkheden.
Voor jongeren tot 18 jaar (die onder de Jeugdwet vallen) en jongeren van 18+ (die onder de Verlengde Jeugdwet vallen) hebben wij voor inwoners van de provincie Groningen een contract met het RIGG.

Voor de actuele stand van zaken kunt u contact met ons opnemen.