Toelatingscriteria

Toelatingscriteria

  1. Minimale leeftijd: 16 jaar
  2. Geldige verblijfsstatus
  3. Geldige indicatie

Uitsluitingscriteria

ZCNN kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

  1. met een BOPZ-status
  2. met ernstige psychiatrische problematiek (anorexia nervosa, suïcidaal, psychotisch, pedofilie)
  3. met ernstige somatische aandoeningen, die veel somatische zorg vereisen
  4. met ernstige verslaving aan harddrugs