Zorg & Coaching Noord-Nederland is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn.

Voor onze bewoners/cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen aanbieden van een woning en/of om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap.

Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. Zorg & Coaching Noord-Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer u niet meer bij ons woont, zorg ontvangt of werkt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

Inzage van gegevens
U kunt uw gegevens inzien en vragen om correctie of verwijdering. Wij vragen u deze verzoeken schriftelijk in te dienen. Om u daarbij te helpen, hebben wij onderstaande link toegevoegd die u kunt raadplegen. 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

Klachten
Voor meer informatie over het melden van een klacht, verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure die op onze website staat vermeld.

Overige vragen
Zorg & Coaching Noord-Nederland heeft een privacyreglement, daarin staat op welke manier het dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel of niet verantwoord is.

Wij gaan uiteraard zorgvuldig en veilig om met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy te waarborgen. Ons privacyreglement kan desgewenst opgevraagd worden via: info@zcnn.nl

Zorg & Coaching Noord-Nederland
Emmakade 68 zz
8933 AV Leeuwarden
t: 058-303 1075

Dit privacy-statement kan gewijzigd worden. Dit privacy-statement is voor het laatst gewijzigd op: 25-02-2020

Disclaimer: dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.