Over ons

 

Missie

ZCNN helpt jongeren en jong-volwassenen met gedragsproblematiek te integreren in de samenleving door de zelfredzaamheid en autonomie te bevorderen en biedt daarbij kleinschalige woonvormen aan gecombineerd met extramurale begeleiding. Specifiek te noemen de presentiemethodiek van Andries Baart. Deze methodiek is gericht op het scheppen van rechtvaardige en liefdevolle menselijke verhoudingen tussen de cliënten en de maatschappij. In de presentiebeoefening wordt er gestreefd naar ‘er zijn met’ en zo ook ‘er zijn voor’ de behoeftige ander die aangewezen is op (professionele) hulp en steun. Dat geschiedt allereerst door het tot stand brengen van aansluiting bij en afstemming op de leefwereld en levensloop van de ander en het aangaan van een relatie die zowel weldadig is als richting geeft aan de gezochte hulp en steun.

ZCNN heeft als doelstelling een gerenommeerde naam te zijn in de psychosociale hulpverlening en wil kunnen anticiperen op de maatschappelijke trends.

Visie

Het zorglandschap is continue aan het veranderen. Er zijn de laatste jaren grote verschuivingen te zien in de financieringsstromen. Budgetten gaan omlaag en de problematiek van cliënten gaat omhoog. Zorginstellingen worden door de overheid gestimuleerd en gedwongen om te handelen in een marktgerichte omgeving. Deze omgeving is op dit moment te nog te typeren als een gereguleerde markt omdat de overheid nog in belangrijke mate de spelregels op deze markt bepaalt. In toenemende mate trekt de overheid zich echter terug en zal er uiteindelijk een vrije markt (moeten) gaan ontstaan.

Ondernemingen moeten in de toekomst in staat zijn om meer te denken en handelen buiten bestaande kaders: Gebruik maken van andere vormen van financiering, participeren op andere markten en actief op zoek naar samenwerkingen. Hierdoor ontstaat ook ruimte voor innovatie.  Wij spelen in op deze trend. Wij proberen een essentiële bijdrage te leveren aan het toekomstperspectief van de cliënt. Wij gaan uit van de mogelijkheden in plaats van te denken in onmogelijkheden. Uitgaan van de kracht van een cliënt en deze in zijn of haar kracht te zetten.  Dit doen we door cliënten een veilige leefomgeving te bieden door middel van kleinschaligheid en vaste aanspreekpunten in een normale omgeving.