Methodiek

Wij vinden het belangrijk om cliëntparticipatie en de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten in de samenleving. Onze professionals zijn competent met het werken met een breed scala aan methodieken maar werken voornamelijk vanuit de basismethodiek psychosociale hulpverlening ‘oplossingsgericht werken in welzijn nieuwe stijl’ (Solution Focused Therapy).

Kenmerkend voor oplossingsgerichte therapie is dat de hulpverleners uitgaan van de eigen kracht van de cliënt. De competenties en sterke kanten worden benadrukt en vervolgens gericht ingezet om nieuw gedrag aan te leren (Lewis & Osborn, 2004). Daarnaast wordt er altijd gekeken naar de mogelijkheden en niet naar de belemmeringen van een cliënt.