We stellen het op prijs dat je ons laat weten wanneer je een klacht hebt of dat je niet tevreden bent, want dan kunnen we er voor zorgen dat het in de toekomst beter en/of anders gaat. Misschien is er sprake van een misverstand en ben je geholpen met een duidelijke uitleg. We kunnen je vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dus blijf niet alleen met je klacht zitten maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor jou, maar ook voor anderen.  

Melden bij medewerker van ZCNN

Met een klacht kun je uiteraard terecht bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met je bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Er kan zich ook een situatie voordoen dat je de klacht liever voorlegt aan een onafhankelijk iemand, een vertrouwenspersoon is dan de aangewezen persoon waar je terecht kunt. ZCNN werkt samen met een vertrouwenspersoon.

 

Vertrouwenspersoon

De taak van de vertrouwenspersoon is onder meer het opvangen, begeleiden en ondersteunen van ‘klagende’ personen. De vertrouwenspersoon is ONAFHANKELIJK. Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Zij zal naar je luisteren en advies geven.

Uitgangspunt is dat je samen met de vertrouwenspersoon tot een passende oplossing komt.

Er zijn voor de cliënten van ZCNN geen kosten verbonden aan het benaderen en in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Elke actie wordt slechts ondernomen wanneer de melder daarmee instemt.

T: 06 513 79 127
E: info@vertelhetinvertrouwen.nl

Mocht er na het inschakelen van de vertrouwenspersoon de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan is een volgende stap contact opnemen met het klachtenloket zorg.

 

Klachtenloket zorg

Je kunt ook contact opnemen met onze onafhankelijke Klachtenloket Zorg, voor informatie en advies over je vragen en/of klachten. Zij kunnen bemiddelen tussen jou en ons en je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

Het Klachtenloket Zorg is te bereiken op telefoonnummer 070-310 53 92.  Dat kan van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl
Voor meer informatie zie ook: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/ 

Komen wij er niet uit dan kun je naar de Geschillencommissie Zorg. Voor meer informatie hierover zie: www.degeschillencommissiezorg.nl