Diensten

Woonbegeleiding – Beschermd Wonen

Wij beschikken over meerdere kleinschalige wooninitiatieven in de provincies Groningen en Friesland. Door onze samenwerking met meerdere partijen, in zowel de zorg als verhuursector, lukt het bijna altijd om iemand snel te voorzien van huisvesting, een goede zorgplek en de daarbij behorende ambulante- of groepsbegeleiding. Afhankelijk van de fase en de doelen van onze cliënten kijken wij naar een gepaste woonruimte. Dit kan zelfstandig zijn, maar ook een gedeelde woning met meerdere bewoners. Ook beschikken wij over onze eigen zorgboerderij: Frondida. Voor meer informatie over Zorgboerderij Frondida, klik hier.

Woonbegeleiding – Ambulant

Wij bieden ook ambulante begeleiding als iemand al over eigen woonruimte beschikt. Zolang de kleinschaligheid en veiligheid van de bewoners is gewaarborgd willen wij altijd meedenken in het zorgtraject.

Wmo begeleiding

Vanaf 1 januari 2019 biedt ZCNN ook begeleiding vanuit de Wmo. De begeleiders bij ZCNN hebben jarenlange ervaring met mensen met complexe hulpvragen. Ook in crisissituaties is ZCNN inzetbaar, bijvoorbeeld bij dreigende dakloosheid of ernstige schuldproblematiek. Omdat ZCNN specialistische Wmo begeleiding biedt, is samenwerking met andere organisaties erg belangrijk en brengt ZCNN partijen rondom de cliënt dichter bij elkaar. 

 Dagbesteding

Ook hebben wij verschillende dagbestedingsmogelijkheden. 

Garageproject Leeuwarden

In de Garage Leeuwarden hebben we diverse auto’s waaraan gesleuteld wordt. Hierbij zijn veel verschillende werkzaamheden mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het repareren van auto’s, schoonmaakwerkzaamheden en het poetsen van auto’s. Door ons diverse aanbod is het mogelijk om dagbesteding en participatietrajecten aan te bieden.

 Kloek Haulerwijk

Kloek is een plek voor dagbesteding en sociale activering. We richten ons op duurzame en krachtige inzetbaarheid van mensen. Om alle deelnemers zich zo goed mogelijk te laten ontplooien bieden wij verschillende werkzaamheden, activiteiten en trajecten op onze mooie locatie in Haulerwijk. Het doel van kloek is om alle deelnemers zich zo goed mogelijk te laten ontplooien binnen een passend aanbod. Of iemand nu toeleiding tot een reguliere baan wil, werkfit wil worden, dagbesteding zoekt of een werkritme wil opdoen. Bij Kloek werken we aan ieders persoonlijke doelen zodat een ieder in zijn kracht komt te staan.