Diensten

Woonbegeleiding – Beschermd Wonen

Wij beschikken over meerdere kleinschalige wooninitiatieven in de provincies Groningen en Friesland. Door onze samenwerking met meerdere partijen, in zowel de zorg als verhuursector, lukt het bijna altijd om iemand snel te voorzien van huisvesting, een goede zorgplek en de daarbij behorende ambulante- of groepsbegeleiding. Afhankelijk van de fase en de doelen van onze cliënten kijken wij naar een gepaste woonruimte. Dit kan zelfstandig zijn, maar ook een gedeelde woning met meerdere bewoners.

Woonbegeleiding – Ambulant

Wij bieden ook ambulante begeleiding als iemand al over eigen woonruimte beschikt. Zolang de kleinschaligheid en veiligheid van de bewoners is gewaarborgd willen wij altijd meedenken in het zorgtraject.

Wmo begeleiding

Vanaf 1 januari 2019 biedt ZCNN ook begeleiding vanuit de Wmo. De begeleiders bij ZCNN hebben jarenlange ervaring met mensen met complexe hulpvragen. Ook in crisissituaties is ZCNN inzetbaar, bijvoorbeeld bij dreigende dakloosheid of ernstige schuldproblematiek. Omdat ZCNN specialistische Wmo begeleiding biedt, is samenwerking met andere organisaties erg belangrijk en brengt ZCNN partijen rondom de cliënt dichter bij elkaar.