Diensten

Woonbegeleiding (Beschermd Wonen & Ambulant)

Wij beschikken over meerdere kleinschalige wooninitiatieven in de provincies Groningen en Friesland.
Door onze samenwerking met meerdere partijen, in zowel de zorg als verhuursector, lukt het bijna altijd om iemand snel te voorzien van huisvesting, een goede zorgplek en de daarbij behorende ambulante- of groepsbegeleiding.

Afhankelijk van de fase en de doelen van onze cliënten kijken wij naar een gepaste woonruimte. Dit kan zelfstandig zijn, maar ook een gedeelde woning met meerdere bewoners.
Wij bieden ook ambulante begeleiding als iemand al over eigen woonruimte beschikt.
Zolang de kleinschaligheid en veiligheid van de bewoners is gewaarborgd willen wij altijd meedenken in het zorgtraject.