Zorg & Coaching Noord-Nederland

Zorg & Coaching Noord-Nederland biedt woon- & ambulante begeleiding, beschermd wonen, ondersteuning en advies aan sociaal kwetsbare jongeren en jongvolwassenen.
Contact opnemen

Doelgroep & begeleiders

Wij zetten ons in voor sociaal kwetsbare jongeren & jongvolwassenen door middel van het aanbieden van ambulante woonbegeleiding en beschermd wonen begeleiding in combinatie met een woonplek. Of ambulante begeleiding bij de jongere of jongvolwassene thuis indien hij of zij zelf al een woonplek heeft.
Bij ons staat in het psychosociale hulpverleningsproces de eigen identiteit, cliëntparticipatie (betrokkenheid en inspraak) en autonomie (zelfstandigheid) van de jongeren centraal.

Onze organisatie bestaat uit professionele hulpverleners die zich gedreven inzetten voor mensen die ondersteuning nodig hebben om de eerste stap naar zelfstandigheid te zetten. Wij bieden structuur en activering voor het dagelijks leven van de jongere of jong volwassene, met als doel de zelfredzaamheid binnen de samenleving te bevorderen.

Wij zijn een gespecialiseerde, innovatieve en professionele instelling die sociaal kwetsbare jongeren en jongvolwassenen weer wil laten participeren in de samenleving. Wij proberen een essentiële bijdrage te leveren aan het toekomstperspectief van de cliënt.