Zorg & Coaching Noord-Nederland

Zorg & Coaching Noord-Nederland biedt woon- en ambulante begeleiding, beschermd wonen, ondersteuning en advies aan sociaal kwetsbare jongeren en volwassenen.
Contact opnemen

Over ZCNN

Bij ZCNN zetten wij ons in voor sociaal kwetsbare personen door middel van het aanbieden van diensten zoals ambulante woonbegeleiding en beschermd wonen begeleiding. Daarnaast bieden wij ook Wmo begeleiding. 

Bij ons staat in het psychosociale hulpverleningsproces de eigen identiteit, cliëntparticipatie (betrokkenheid en inspraak) en autonomie (zelfstandigheid) centraal.

Onze organisatie bestaat uit professionele en ervaren hulpverleners die zich gedreven inzetten voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Wij bieden structuur en activering voor het dagelijks leven, met als doel de zelfredzaamheid binnen de samenleving te bevorderen en een essentiële bijdrage te leveren aan het toekomstperspectief van de cliënt.

Missie

ZCNN helpt (jong) volwassenen met psychosociale, psychiatrische en/of gedragsproblematiek te integreren in de samenleving door de zelfredzaamheid en autonomie te bevorderen. ZCNN biedt daarbij kleinschalige woonvormen aan gecombineerd met extramurale begeleiding. Daarnaast biedt ZCNN ook Wmo begeleiding. 

 

Visie

Het zorglandschap is continu aan het veranderen. Er zijn de laatste jaren grote verschuivingen te zien in de financieringsstromen. Budgetten gaan omlaag en de

problematiek van cliënten gaat omhoog. Zorginstellingen worden door de overheid gestimuleerd en gedwongen om te handelen in een marktgerichte omgeving. Deze omgeving is op dit moment nog te typeren als een gereguleerde markt omdat de overheid  nog in belangrijke mate de spelregels op deze markt bepaalt. In toenemende mate trekt de overheid zich echter terug en zal er uiteindelijk een vrije markt (moeten) gaan ontstaan.

Ondernemingen moeten in de toekomst in staat zijn om meer te denken en handelen buiten bestaande kaders: Gebruik maken van andere vormen van financiering, participeren op andere markten en actief op zoek naar samenwerkingen. Hierdoor ontstaat ook ruimte voor innovatie.  Ons doel is om in te spelen op deze trend. Wij proberen een essentiële bijdrage te leveren aan het toekomstperspectief van de cliënt. Wij gaan uit van de mogelijkheden in plaats van te denken in onmogelijkheden. Uitgaan van de kracht van een cliënt vinden wij een belangrijke pijler.  Dit doen we door cliënten een veilige leefomgeving te bieden door middel van kleinschaligheid en vaste aanspreekpunten in een normale omgeving.

Daarnaast streeft ZCNN er naar om  een gerenommeerde naam te zijn in de psychosociale hulpverlening en om te kunnen anticiperen op de maatschappelijke trends.