Welkom bij Zorg & Coaching Noord-Nederland!

Zorg & Coaching Noord-Nederland biedt begeleiding, ondersteuning, advies en opvang aan sociaal kwetsbare jongeren/jongvolwassenen.

.

 

OVER ONS

Missie

Wij zetten ons in voor sociaal kwetsbare jongeren/jongvolwassenen met betrekking tot ambulante woonbegeleiding, ondersteuning, advies en/of opvang. Bij ons staat in het psychosociale hulpverleningsproces de eigen identiteit, cliëntparticipatie en autonomie van de jongeren altijd centraal. Wij bieden ondersteuning, structuur en activering in het dagelijks leven van de jongeren, met als doel de zelfredzaamheid binnen de samenleving te bevorderen.

Onze organisatie bestaat uit professionele hulpverleners die zich gedreven inzetten voor mensen die professionele ondersteuning nodig hebben om de eerste stap naar zelfstandigheid te zetten.

Visie

Wij zijn een gespecialiseerde, innovatieve en professionele instelling die sociaal kwetsbare jongeren/jongvolwassenen weer wilt laten participeren in de samenleving. Wij proberen een essentiële bijdrage te leveren aan het toekomstperspectief van de cliënt.

ZCNN heeft als doelstelling een gerenommeerde naam te zijn in de psychosociale hulpverlening en wil altijd kunnen anticiperen op maatschappelijke trends.

 

METHODIEK

Wij vinden het belangrijk om cliëntparticipatie en de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten in de samenleving. Onze professionals zijn competent met het werken met een breed scala aan methodieken maar werken voornamelijk vanuit de basismethodiek psychosociale hulpverlening ‘oplossingsgericht werken in welzijn nieuwe stijl’ (Solution Focused Therapy).

Kenmerkend voor oplossingsgerichte therapie is dat de hulpverleners uitgaan van de eigen kracht van de cliënt. De competenties en sterke kanten worden benadrukt en vervolgens gericht ingezet om nieuw gedrag aan te leren (Lewis & Osborn, 2004). Daarnaast wordt er altijd gekeken naar de mogelijkheden en niet naar de belemmeringen van een cliënt.

DIENSTEN

 

Woonbegeleiding

Wij beschikken over meerdere kleinschalige wooninitiatieven in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Door onze samenwerking met meerdere partijen, in zowel de zorg als verhuursector, lukt het bijna altijd om iemand snel te voorzien van huisvesting en/of een goede zorgplek (bij ons of een samenwerkende partner).

Afhankelijk van de fase en de doelen van onze cliënten kijken wij naar een gepaste woonruimte. Dit kan zelfstandig zijn, maar ook een gedeelde woning met meerdere bewoners. Zolang de kleinschaligheid en veiligheid van de bewoners is gewaarborgd willen wij altijd meedenken in het zorgtraject.

Dagbesteding
Dagbesteding
(Ambulante) Woonbegeleiding
(Ambulante) Woonbegeleiding
Huisvesting
Huisvesting

VERWIJZER

Wij bieden professionele woonbegeleiding die aansluit op de wensen en kwaliteiten van de cliënt. Ons doel is om de cliënt in aanmerking te laten komen voor dagbesteding/school of een baan met als uitgangspunt de cliënt weer te laten participeren in de samenleving.

Wij leveren zorg en begeleiding aan cliënten op basis van PGB financiering. Naast PGB werken wij ook op projectbasis voor gemeenten en staan wij open voor onderaannemerschap.

Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar op onderstaand telefoonnummer.

Zorg & Coaching Noord-Nederland

 

CONTACT:

Zorg & Coaching Noord-Nederland
Mail: info@zcnn.nl
Telefoon: 0655185629